Kancelaria
Brokera Ubezpieczeniowego


Marcin Wojtkowiak
tel. kom.: 796 983 429
wyślij mail
formularz kontaktowy

Zakres świadczonych usług brokerskich obejmuje współpracę z większością zakładów ubezpieczeń działających na rynku polskim i obejmuje głównie następujące rodzaje ubezpieczeń:

Ubezpieczenia dla osób fizycznych:

 • ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, assistance)
 • ubezpieczenia mieszkań / domów
 • ubezpieczenia gospodarstw rolnych (uprawy, mienie, OC)

Ubezpieczenia dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

 • ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, assistance), w tym zwłaszcza floty pojazdów
 • ubezpieczenia mienia: od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży i rabunku
 • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie szyb od stłuczenia
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w tym dla grup zawodowych
 • ubezpieczenia transportowe (cargo, OC przewoźnika, OC spedytora)
 • ubezpieczenia techniczne (maszyny, sprzęt budowlany od uszkodzeń, ryzyka budowy i montażu)
 • ubezpieczenia gospodarstw rolnych - agrofirm (uprawy, mienie, OC)

Nasza oferta obejmuje nowoczesne rozwiązania z obszaru ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczenia od utraty dochodu

Procedura współpracy z osobą fizyczną (tutaj link z ulotką)

1. Telefoniczny lub mailowy kontakt z Kancelarią
2. Spotkanie i udzielenie pełnomocnictwa
- [ list brokerski - pełnomocnictwo.pdf ]

 • udzielenie brokerowi pisemnego umocowania do działań wobec zakładów ubezpieczeń w imieniu Klienta.

3. Uzyskanie informacji o rodzaju poszukiwanego ubezpieczenia oraz przekazanie niezbędnych danych do ubezpieczenia.
4. Pozyskanie ofert z zakładów ubezpieczeń

 • pozyskanie konkurencyjnych ofert (wyczerpujący przegląd rynku) poprzez kierowanie zapytań ofertowych do wielu zakładów ubezpieczeń.

5. Analiza pozyskanych ofert:

 • analiza otrzymanych ofert ubezpieczenia
 • opracowanie pisemnego zestawienia ofert dla klienta wraz z rekomendacją brokerską najkorzystniejszej oferty
 • ewentualne przeprowadzenie dodatkowych negocjacji z zakładami ubezpieczeń

6. Zawarcie umowy ubezpieczenia

 • przyjęcie oferty zakładu ubezpieczeń – zawarcie umowy ubezpieczenia w oparciu o zaakceptowany program ubezpieczeniowy
 • dostarczenie dokumentu ubezpieczenia (polisy) do Klienta

7. Obsługa Klienta i pomoc w likwidacji szkód

 • bieżąca pomoc brokerska na żądanie
 • pomoc w likwidacji szkód – sporządzanie odwołań od niekorzystnych decyzji odszkodowawczych.

Proszę zwrócić uwagę, iż w całym procesie przygotowawczym do zawarcia umowy ubezpieczenia Klient zaangażowany jest jedynie w niezbędnym wymaganym stopniu. Pragnę przypomnieć, iż wynagrodzenie brokera za doprowadzenie do zawarcia i obsługę umowy ubezpieczenia wypłacane jest w formie prowizji przez zakład ubezpieczeń w którym ulokowane zostało ryzyko ubezpieczeniowe. Wszystkie koszty związane z obsługą i wykonaniem czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego pokrywa broker ze swoich środków własnych.

Procedura współpracy z podmiotem gospodarczym

1. Telefoniczny lub mailowy kontakt z Kancelarią
2. Spotkanie i udzielenie pełnomocnictwa - [ list brokerski - pełnomocnictwo.pdf ]

 • udzielenie brokerowi pisemnego umocowania do działań wobec zakładów ubezpieczeń w imieniu Klienta.

3. Audyt ubezpieczeniowy (analiza potrzeb ubezpieczeniowych):

 • uzyskanie informacji o zakresie działalności Klienta i występujących w niej ryzyk,
 • ocena aktualnego stanu posiadanych ubezpieczeń
 • przekazanie innych niezbędnych danych do ubezpieczenia

4. Opracowanie programu ubezpieczenia (ustalenie warunków ubezpieczenia):

 • określenie ubezpieczanych przedmiotów
 • wybór zakresu ryzyk (ubezpieczanych zdarzeń), łącznie ze wskazaniem niestandardowych warunków ubezpieczenia wymaganych przez brokera
 • ustalenie odpowiednich sum ubezpieczenia i ograniczeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (franszyzy, udział własny)

5. Pozyskanie Ofert z zakładów ubezpieczeń

 • pozyskanie konkurencyjnych ofert (wyczerpujący przegląd rynku) poprzez kierowanie zapytań ofertowych do wielu zakładów ubezpieczeń.

6. Analiza pozyskanych ofert

 • analiza otrzymanych ofert ubezpieczenia
 • opracowanie pisemnego zestawienia ofert dla klienta wraz z rekomendacją brokerską najkorzystniejszej oferty
 • ewentualne przeprowadzenie dodatkowych negocjacji z zakładami ubezpieczeń

7. Zawarcie umowy ubezpieczenia:

 • przyjęcie oferty zakładu ubezpieczeń – zawarcie umowy ubezpieczenia w oparciu o zaakceptowany program ubezpieczeniowy
 • dostarczenie dokumentu ubezpieczenia (polisy) do Klienta

8. Obsługa Klienta i pomoc w likwidacji szkód.

 • bieżąca pomoc brokerska na żądanie
 • pomoc w likwidacji szkód – sporządzanie odwołań od niekorzystnych decyzji odszkodowawczych.

Każdorazowo procedura dostosowywana jest do potrzeb ubezpieczeniowych Klienta, rodzaju oraz zakresu zawieranych ubezpieczeń.

Proszę zwrócić uwagę, iż w całym procesie przygotowawczym do zawarcia umowy ubezpieczenia Klient zaangażowany jest jedynie w niezbędnym wymaganym stopniu.

Pragnę przypomnieć, iż wynagrodzenie brokera za doprowadzenie do zawarcia i obsługę umowy ubezpieczenia wypłacane jest w formie prowizji przez zakład ubezpieczeń w którym ulokowane zostało ryzyko ubezpieczeniowe. Wszystkie koszty związane z obsługą i wykonaniem czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego pokrywa broker ze swoich środków własnych.

Home | O firmie | Istota usług | Oferta | Na życie | Utrata Dochodu | Kontakt