news
 

Kancelaria
Brokera Ubezpieczeniowego


Marcin Wojtkowiak
tel. kom.: 796 983 429
wyślij mail
formularz kontaktowy

Proponujemy ubezpieczenie specjalistyczne – dla osób szanujących swoją pozycję zawodową i finansową oraz świadomych konsekwencji niezdolności do pracy w swoim zawodzie.

Na rynku ubezpieczeniowym można było dotychczas znaleźć ofertę ubezpieczenia wyłącznie od całkowitej niezdolności do pracy, czyli niemożności wykonywania jakiegokolwiek zawodu.

Proponujemy ubezpieczenie, w którym wypłata następuje z tytułu niezdolności do pracy w zawodzie wykonywanym. Właściwe orzeczenie lekarza stanowi podstawę skorzystania z ubezpieczenia.

Kiedy i co ubezpieczyciel płaci?

  • gdy niezdolność ma charakter czasowy – wypłacane jest świadczenie miesięcznie nawet przez 3 lata (maksymalnie 80% miesięcznego dochodu z ostatnich dwóch lat)

  • gdy niezdolność ma charakter trwały – wypłacane jest dodatkowo jednorazowe odszkodowanie z tego tytułu (maksymalnie 5krotność rocznych dochodów)

  • uzupełniająco można ubezpieczyć się na wysoką sumę na wypadek śmierci w nieszczęśliwym wypadku.

Ubezpieczycielem jest jeden z największych zakładów na świecie, brytyjski Lloyd’s.

Sprawdź! – wystarczy nawiązać kontakt z Kancelarią

Home | O firmie | Istota usług | Oferta | Na życie | Utrata Dochodu | Kontakt